กรมการท่องเที่ยวทำวิดีโอ “แนะนำมารยาทสไตล์ญี่ปุ่น” ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

กรมการท่องเที่ยวทำวิดีโอแนะนำมารยาทสไตล์ญี่ปุ่น

กรมการท่องเที่ยวทำวิดีโอแนะนำมารยาทสไตล์ญี่ปุ่น จากจำนว …